';

Weegbrugsoftware I410WMU

De I410WMU weegbrugsoftware wordt gebruikt voor het besturen van maximaal twee weegbruggen. De hoofdfunctie is het bepalen van het netto gewicht van een voertuig of wagon aan de hand van een eerste en tweede weging.

Tevens heeft de I410WMU weegbrugsoftware een beladingsprogramma voor het beladen van maximaal 6 compartimenten.

De I410WMU weegbrugsoftware heeft de volgende functies:

 • Eerste weging
 • Tweede weging
 • Test weging (weging voor derde)
 • Vijf vrij in te geven codes, te verdelen over de eerste en tweede weging
 • Twee referentie files die worden ingegeven bij de tweede weging
 • Eerste wegingen file voor opslag eerste weging
 • Voertuigen file voor voertuigen met een vast tarra gewicht
 • Resultaten file voor opslag afgewerkte wegingen
 • Algemene parameters
 • Referentie file 1 voor het voorprogrammeren van bijvoorbeeld een klanten bestand
 • Referentie file 2 voor het voorprogrammeren van bijvoorbeeld een producten bestand
 • I/O configuratie file voor het configureren van in- en uitgangssignalen
 • Initialisatie van de algemene parameters
 • Instellen serie kanalen voor het aansturen van printers, volgdisplay etc.
 • Totalen van alle uitgevoerde wegingen
 • Beladingsprogramma

Andere producten in de serie

Shared this article