Precia molen Weegbruggen WEEGBRUG VOOR VOERTUIGEN VS-200 CS(/P)

WEEGBRUG VOOR VOERTUIGEN VS-200 CS(/P)

Een modulaire voertuig weegbrug geschikt voor installatie bovengronds of in een fundatieput.

Dek en fundatie worden deels als prefab beton modules aangeleverd. Afhankelijk van de lengte bestaat het dek uit één of meerdere modules.

De dek constructie bestaat uit een stalen frame met wapening. Deze weegbrug heeft een lage fundatiedruk en een minimum aan graafwerk. Ideaal voor zowel verdiepte als bovengrondse installatie. Geschikt voor toepassing op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is. VS-200 voertuig weegbruggen kunnen eenvoudig gedemonteerd en verplaatst worden.

Zoals alle weegbruggen in het leveringsprogramma kan ook de VS-200 met zowel analoge als digitale load cells uitgevoerd worden. De keuze van het type load cell is voor een belangrijk deel afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Als bijvoorbeeld hoogspanningskabels in de grond van invloed kunnen zijn op de meetkabel, dan is de toepassing van digitale load cells aan te raden. Als er een grote afstand tussen weegbrug en indicator is, wordt bij voorkeur ook de digitale meetketen gebruikt.

Om de weegbrug optimaal te integreren binnen het bestaande bedrijfsproces heeft PRECIA-MOLEN een ruime keuze aan instrumentatie, zowel voor operators als chauffeurs. Voor gebruikersvriendelijke software, ten behoeve van registratie en beheer van alle wegingen, zijn er standaard en maatwerk oplossingen.

Een PRECIA-MOLEN weegbrug en de bijbehorende instrumentatie voldoen vanzelfsprekend aan de internationaal gestelde eisen voor gebruik voor handelsdoeleinden en aan de van toepassing zijnde O.I.M.L. aanbevelingen.

PRECIA-MOLEN is MID-gecertificeerd voor het keuren van o.a. statische weeginstrumenten en beschikt over een eigen meetwagen. Hierdoor wordt als sluitstuk van het totaalconcept een weegbrug opgeleverd die voldoet aan alle door het NMi gestelde eisen.

Andere producten in de serie

Shared this article