Precia molenprivacy statement

privacy statement

Privacy

1. Editor
De huidige www.preciamolen.com is de enige officiële website van PRECIA MOLEN
Het is eigendom van PRECIA S.A., een Franse onderneming met een kapitaal van € 2 200 000 welke is gevestigd op het volgende adres:
Le Ruissol BP 106
07000 PRIVAS CEDEX Cedex – Frankrijk
Telefoon: +33 (0) 4 74 66 46 00
Bedrijf geregistreerd in AUBENAS, handelsregister nr. 386 620 165.

2. Website hosting
Deze site is ontworpen door Agence RnD, een digitaal bureau in Parijs en Limoges, wordt gehost door Online en beheerd door Rnd.

3. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de elementen waaruit deze bestaat (teksten, merken, logo’s, afbeeldingen, enz.) zijn exclusief voorbehouden aan PRECIA SA. Tenzij PRECIA SA expliciete toestemming verleent, geeft een gedeeltelijke of volledige reproductie van de site of de elementen waaruit het bestaat, zijn verboden, anders dan strikt privégebruik zoals uiteengezet in de Intellectual Property Code zonder aanpassing en met vermelding van de bron: www.preciamolen.com.

4. Verantwoordelijkheid
Ondanks alle inspanningen van PRECIA S.A. kan de inhoud van de site technische fouten, fouten of weglatingen bevatten waarvoor PRECIA MOLEN niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De site kan te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.
PRECIA S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot de site of het gevolg is van het gebruik van de site.

5. Links
Het maken van hyperlinks naar de site mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van PRECIA S.A.

6. Persoonlijke gegevens
PRECIA S.A. zet zich in voor de bescherming van de privacy van persoonlijke informatie, die online wordt verstrekt door internetgebruikers. De verzamelde informatie wordt door de computer verwerkt voor het verzenden van een nieuwsbrief. Ontvangers van de gegevens zijn PRECIA S.A. en haar dochterondernemingen.
In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang, correctie, verwijdering en verzet tegen de behandeling van voor u relevante gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar de “Service Informatique et Liberté”.
De huidige voorwaarden voor het gebruik van de site zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Alleen Franse rechtsgebieden zijn bevoegd om alle geschillen met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de site te erkennen.

 

COOKIES

Een cookie is een gegevensbestand dat op uw computer wordt opgeslagen en tijdens een bezoek aan de website naar onze internetbrowser wordt verzonden. Het doel is met name het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoek.

Op uw computer worden cookies beheerd door uw internetbrowser.

YU kunt deze cookies op elk gewenst moment lezen, verwijderen of uitschakelen via de configuratie van uw eigen internetbrowser.

ANDERE COOKIES GEBRUIKT DOOR SOCIALE NETWERKEN

Wanneer u onze website bezoekt, worden waarschijnlijk een of meer partnercookies (inclusief die gegenereerd door het sociale netwerk) op uw computer opgeslagen.

Raadpleeg de algemene voorwaarden van deze sociale netwerken voor cookies, die door het sociale netwerk zijn gegenereerd.

HOE KUNT U UW KEUZEN BETREFFENDE COOKIES MAKEN?

Om cookies te beheren, is elke browserconfiguratie anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, deze vertelt u hoe u uw opties met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

Shared this article