';
Precia molenEthiek en sociale verantwoordelijkheid

Ethiek en sociale verantwoordelijkheid

PRECIA MOLEN heeft altijd gewerkt aan het opbouwen van een duurzame relatie, op basis van vertrouwen, met haar partners en medewerkers. Het bedrijf handelt volgens ethische principes en staat voor professionele integratie.

ETHISCH BELEID PRECIA MOLEN

Het ethische beleid dat we hebben gevolgd, is altijd vastgelegd in onze regels en heeft ons in staat gesteld een onberispelijke reputatie op te bouwen. Dit beleid is niet alleen essentieel voor onze leveranciers, klanten en toekomstige collega’s, het is ook een effectieve concurrentiefactor. Onze klanten, investeerders, medewerkers en alle andere belanghebbenden willen werken met bedrijven met een smetteloze reputatie, bewezen door hun gedrag en toewijding.

Ons anticorruptie programma is van toepassing op elke medewerker van de PRECIA Group, ongeacht hun titel of functie, om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de strengste vereisten met betrekking tot zakelijke praktijken in onze sector. Het legt de normen vast waaraan alle medewerkers van de PRECIA Group zich moeten houden bij hun dagelijkse taken en relaties met anderen, door middel van een anticorruptie gedragscode en een ethisch handvest.

In alle omstandigheden en zonder uitzondering zijn de bepalingen ter bestrijding van corruptie en valsspelen van invloed, evenals de bepalingen ter bevordering van onze ethiek, van toepassing op alle medewerkers, leveranciers, partners, agenten en derden van de PRECIA Groep. Ook zij moeten zich aan deze bepalingen houden wanneer zij met ons of in onze naam handelen.

De PRECIA Group leeft het volgende na in haar dagelijkse activiteiten:

  • De principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948;
  • De principes van de Internationale Arbeidsorganisatie;
  • De OECD richtlijnen

Op deze manier draagt elke persoon bij aan het creëren van een veilige, productieve, succesvolle en serene werkomgeving.

 

 

ONZE ETHIEK EN MVO COMMITMENTS:

 

WERKGELEGENHEID EN PROFESSIONELE INTEGRATIE

De PRECIA MOLEN-groep zet zich in voor de tewerkstelling en professionele integratie van gehandicapte werknemers, terwijl waarden als vertrouwen, cohesie en solidariteit worden bevorderd.

Shared this article