Precia molenRaad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Mevrouw Anne-Marie ESCHARAVIL – Voorzitter van de raad van toezicht
Mevrouw Alice ESCHARAVIL – Lid van de raad van toezicht
Mevrouw Marie-Christine ESCHARAVIL – Lid van de raad van toezicht
De heer Luc ESCHARAVIL – Vicevoorzitter van de raad van toezicht
Vertegenwoordiger van de S.A. ESCHARAVIL GROUP, Lid van de raad van commissarissen
De heer Georges FARVACQUE – Permanente vertegenwoordiger van de onderneming TRUSTEE VOOR CONTROLE EN BEHEER VAN ERFGOED

Lid van de raad van commissarissen
De heer François THINARD – Lid van de raad van toezicht
De heer Jacques RAVEL – Lid van de raad van commissarissen, Hoofd van de Auditcommissie

Onafhankelijke beheerder
Uitvoerend comité
De heer René COLOMBEL – Lid en voorzitter van de raad van bestuur

Shared this article