Aandeelhouders

Het aandelenpakket van de Precia Molen groep is van oudsher gestructureerd rond de Escharavil-familie, voornamelijk via Group Escharavil, haar holdingmaatschappij.
De waarborg voor stabiliteit en engagement op lange termijn, bezit de familie op 31 december 2018 46% van het kapitaal van Précia SA (61% van het stemrecht).

Shared this article