Precia molen Controle weging SQC applicaties: Statistische Kwaliteitscontrole

SQC applicaties: Statistische Kwaliteitscontrole

Een industrie die voorverpakte producten produceert of importeert wil de kwaliteit beheren en betrouwbare en efficiënte interne statistische controles uitvoeren.

PRECIA MOLEN helpt bij de kwaliteitscontrole van de productie met de SQC-applicatie. Stel procedures voor kwaliteitscontrole in tijdens het proces! Door gemiddelde en standaardafwijkingstabellen in te stellen, kunnen de huidige productieprocessen gevolgd worden.

Bij de voorbereiding van de productie kan het steekproevenplan bepaald worden. De SQC-app helpt bij het berekenen van de drempelwaarde en tolerantiecontrole. Tijdens het proces kunnen de hoeveelheden gecontroleerd worden via de uitgevoerde steekproeven en de productie aangepast worden zonder deze te stoppen. De gemiddelde en standaardafwijkingstabellen zorgen op elk moment voor snelle detectie van productieafwijkingen en waarschuwingsberichten informeren realtime over problemen die kunnen optreden. Tijdens de productie of wanneer de batch is voltooid, geeft de SQC-applicatie toegang tot volledige statistieken. U kunt vervolgens de batches toevoegen om geaggregeerde statistieken te krijgen voor een algemeen overzicht van de kwaliteit van uw productie.

De SQC-oplossing voor kwaliteitscontrole op voorverpakte producten: installeer deze op een tablet, een pc / desktop of een I700-indicator.

Shared this article