Precia molen Discontinu weegcontrolers/ indicators DATABULK ABS software voor automatische bunkerweger

DATABULK ABS software voor automatische bunkerweger

De DATABULK ABS-software is een PC applicatie ontworpen voor bunkerwegers. Het maakt supervisie van de geautomatiseerde operaties, gemonitord door I410 ABS indicator, mogelijk.
De operaties die moeten worden uitgevoerd door 1 tot 8 bunkerwegers, kunnen worden voorgeprogrammeerd en gestart vanaf de DATABULK ABS supervisie PC. Bijvoorbeeld:
  • belading vrachtwagens, wagons, boten, schepen, …
  • lossen,
  • Inter-bin verplaatsing om het graan tussen units of silo’s te ventileren.
Bunkerwegers die op het supervisiesysteem zijn aangesloten, kunnen van elk type zijn en producten verwerken met totaal verschillende flows.
De software helpt bij het invoeren, verwerken en opslaan van gegevens over alle uitgevoerde operaties en het afdrukken van rapporten zoals leveringsbonnen op een lokale printer of een printer die is aangesloten op het netwerk. Alle data kan worden gedeeld met het IT-systeem van het bedrijf.

Andere producten in de serie

Shared this article